Imprimir    Enviar    Bookmark

 

Contactar       Sitemap       Login       Castellano

 
Notícies : ¿Vols conèixer la guarderia? 

Sitges , 20 de Septembre de 2006.
www.aquatregrapes.com

 


En aquesta pàgina us mostrarem les instal·lacions a on es realitzen les activitats a la guarderia. A les fotos que veuràs, podràs apreciar el gust personal aplicat a cada detall. Així i tot ens encantarà rebre-us a les nostres instal·lacions i mostrar-vos-les en persona.

Recepció
Àmplia recepció per deixar el teu cotxet. Al costat, el despatx d’Administració.
 

 

              

Aulas
Las aules són noves i tenen un sistema innovador que per-met de forma àgil, ampliar o disminuir la seva mida depe-nent del total de nens que hi hagi a la classe. Cada classe té tot el material necessari .
 

 

    
   

Zona de Joc
Preciós espai a on els nens poden jugar plegats. Tota la pa-ret que l’envolta és una magnífica pissa-rra a on poden pin-tar tant com vulguin.

     
   

Lavabos  
Espai especialment cuidat en el referent a higiene; a més de destinar-se a les seves funcions bàsi-ques, serà un indret on s’ensenyarà als nens moltes coses, com higiene bucal, rentar-se, demanar permís, etc.

 

     
           

Cuina
Al igual que el lavabo, tot a la cuina té un especial con-trol.

 

Altres / Material
Tots els materials utilitzats a les aules són de primera qualitat i totalment adaptats al ús dels nens.

Se ha prestat espe-cial atenció a les ubicacions i segure-tat per tal d’evitar accidents .

 

    
        

 

Si tens un fill/a amb més de 4 mesos, no ho dubtis,  contacta amb nosaltres i t’explicarem tots els innovadors serveis que posem a la teva disposició.


 

 

A Quatre Grapes
Ctra. de les costes , 11
08870 Sitges
Barcelona

Telf. : 938 940 133
WhatsApp: 638 062 725
España
Mail : administracio@aquatregrapes.com